Nostalgiæ,not a stone was left unturned

Voltmetr

Jednoduchý voltmetr založený na notoricky známém IC - ICL7107 - jednoduchý A/D převodní s dvojí integrací a dekodérem pro 7-mi segmentové zobrazovací jednotky. Zapojení votmetru vychází z technické dokumentace obvodu. Základem obvodu je RC oscilátor (R1,C1) kmitající okolo kmitočtu 100kHz. Kmitočet oscilátoru musí být násobkem kmitočtu síťového (50Hz), aby nedocházelo k rušení. Při této frekvenci oscilátor IC provede cca 5 měření za 1 s. Dále je tu integrační kondenzátor C2 a analogový integrátor s automatickým nulovaním, kalibrací a zásobníkem tvořeným RC C3,C5,R5.Všechny hodnoty těchto součástek jsou odvozeny z katalogu. K voltmetr v rámci jednoduchosti zapojení a možnosti použití jednoduchého napájecího zdroje je zapojena jednoduchá nábojová pumpa (Q1,R8,C6,D1,D2,C7) která vytváří záporné předpětí pro vnitřní napájeí obvody IO.Bez toho záporného předpětí IO není schopen měřit záporné hodnoty. Vstup voltmetru je pomocí děličů opraven z hodnoty 200mV na 2V a 20V, děliče si lze podle vlastních potřeb upravit.

Osazení a oživení voltmetru neskrývá žádné záludnosti. Po připojení napájecího napětí 5V se musí votmetr rozsvítit a pracovat napoprvé. Zkontrolujeme zda oscilátor kmitá a jestli nábojová pumpa dává cca-5V. Poté zkratujeme výsupní svorky a pomocí R6 nastavíme nulovou hodnotu na displai.
Displai můžeme použít jakýkoli 7-mi segmentový displei s max proudem 10mA.v zapojení jsou užity 3 segmentovky a přetečení je signalizováno LED.Uvedl jsem zde jednu z mnoha možností displae.


 
Schéma voltmetru    DPS voltmetru    osazovaci plán DPS voltmetru   
 
Schéma displae    DPS displae    osazovaci plán DPS displae   
 
Hlavní deska Displai Complet LM35DZ činnost teploměru
 

Poznámka: Voltmetr byl původně vyvinut pro teploměr do PC s čidlem LM35DZ, který se přímo připojí na 2V vstup votmetru. Tento teploměr se nemusí kalibrovat ani nastavovat (kromě výše zmíněné kalibrace voltmetru

Code written & styling by StuntJ - všechna práva vyhrazena.
Gold Rush