Nostalgiæ,not a stone was left unturned

Tester UTP/RJ45 kabelů

Pokud spravujete malou síť, ať firemní či domácí, nebo budujete sítě pomocí UTP kabelů s klasickými "cvakacími" konektory RJ45 a potřebujete čas od času proměřit kabel, zda je dobře nakrimpovaný, či není přerušený, nebo zkratovaný a nechce se vám věčně zápasit s multimetrem, hromadou kabelů .... Navíc, pokud nemáte víc než 4 ruky nemáte valnou šanci na úspěch .... Pro podobné případy jsi navrh jednoduchý tester UTP kabelů, ktarý je jednoduše "prozvoní" a můžu tak pohodlně jednou rukou zjistit, co kabelů chybí.

Tester je založen na jednoduché logice CMOS a pár podpůrných součástek. Hlavní myšlenkou bylo vyrobit tester co nejmenší, nejlehčí, s nízkou spotřebou a za rozumné peníze. Nyní již k vlastní konstrukci .

Srdcem obvodu je oscilátor hodinové taktu s NE555, zapojeným jako generátor 1:1 s taktem okolo 1Hz. Přesnost tu není nutná a uvedený obvod zcela vyhoví. Hodinovým taktem je řízen obvod 4520 - dvojitý binární čítač, u kterého je využita jedna polovina. Tento obvod je zapojen jako prostý čítač, na jeho výstupu je 4 bitový binární kód odpovídající počtu načítaných impulsů ( do 16). Zde je využito pouze 3 bitů, protože kabely obsahují 8 žil, 4 bit by se dal použít k nulování čítače, ale já zvolil jiný způsob, který zlehčil návrh desky.Binárním čítačem je dále řízen obvod 4067 - 16-kanálový multiplexer/ demultiplexer, který podle binární kombinace na jeho vstupech sepne příslušný výstup. Vstup D (13) je připojen na GND, tím je zajištěno spínání jen 8 výstupů, to pro naše potřeby stačí. Na výstup tohoto obvodu jsou připojeny LED ( nízkopříkonové 2mA, 3 mm) a konektor RJ45, na druhé "příjmací" straně je opět konektor RJ45 a LED. Rezistorem na vstupu X (1) se určuje proud LED. Možná vás napadne proč jsem nepoužil místo 4067 - 4051 - 8 -kanálový multiplexer/ demultiplexer, ale bohužel má tak nešťastně zapojené vývody, že prostě nešel použít ...Též by šlo použít místo dvojice 4520 a 4067 jediný obvod 4017 - 10 výstupový dekadický Johnsonův čítač , ale opět zde narážím na špatně zapojené vývody a špatné nastavení proudu LED. Požitím dvojice obvodů 4520 a 4067 se sice cena o něco zvýší, ale o to se zjednoduší návrh DPS. Dále pak tester obsahuje vlastní nápájecí zdroj se stabilizátorem 78L05, který zajišťuje stabilní přísun elektronů obvodům a hodnotě 5V, pár filtračních a blokovacích kapacit. Tester se je na vstupu opatřen diodou, která ho ochrání před přepólováním a vypínačem, který ho odpojí když s testerem nepracujeme.

Pozn.: Jumperová lišta JP2 na vývodu 8 je zbytkem vývoje a po otestování uvedu jej význam, zatím pro běžnou funkci stačí propojit piny 2-4 ( ve schématu, na DPS 3-4 ty dva co nejsou zemí).

Vlastní deska je jednostranná o rozměrech cca 50 x 65mm, všechny otvory vrtáme vrtákem 0,8mm a pro uchycení konektorů 3,1mm . Její osazení je velice jednoduché. Začneme SMD blokovacímí kapacitami, odpory, pak diodu D1, patici pro IC3, u které musíme odstranit prostřední "příčku" aby se tam vešel IC2, elektrolity, stabilizátor IC1, IC2 a pak LED, vstupní konektor JP1 a jumperovou lištu JP2 . Pracujeme pečlivě, ať jsou LED ve stejné výšce, k tomu nám pomůže proužek tvrdého papíru o šířce cca 15mm, kterým si diody podložíme.Nakonec osadíme konektory J1,J2 a spínač. oživení je uvedeno níže.

A funkce ??? velice jednoduchá. Tester připojíme na vhodný zdroj (odběr okolo 8 mA), nejlépe 9V baterie, stiskneme vypínač, rozsvítí se LED 9 a LED 19 začne blikat v taktu 1 Hz. Do konektorů připojíme testovaný kabel a sledujeme stavové LED ( LED1-8, LED10-17) Pokud je kabel v pořádku, svítí jen LED naproti sobě, tedy LED8 - LED10, LED9 - LED11, (pro přímý kabel). Pokud se rozsvítí jiná ( nejedná-li se o Cross - křížený kabel, viz popis panelu), je kabel šptaně zapojený, rzsvítí se jich více, je zkratovaný a žádná - je přerušený. Tester neustále cykluje a nemá manuální start ani stop, ale to by konstrukce byla zbytečně složitá ...


 
Schéma testeru    Deska plošných spojů    Osazovací plán desky

Dodatek:

Tento tester by velice ztrácel na funkčnosti, kdyby neuměl měřit již zabudované kabely sítě, tj. kdy se nám nepotkají oba konce. Při vývoji testeru bylo na to pamatováno, jen se trošku výsledek opozdil. Ke slovu přichází ona záhadná jumperová lišta, 7 LED a jeden konektor. Princip je jednoduchý, jedna z osmi žil se využije jako společný vodič, zbyle se pak použijí jako v předchozím případě. Jen je potřeba na jumperové liště propojit piny 1-2 a 3-4 ve schématu na desce je to pak 1-3 4-2, nevím proč to mají prohozené. Pro běžné použití by bylo toto přepojování lepší nahradit dvojitým přepínačem, zvýší se tak komfort obsluhy. Pak do spodního konektoru připojit jeden konec kabel a do přípravku druhý. Pak již jen sledovat LEDky. Pokud žádná nesvítí je přerušená osmá žíla, jinaklatí to co pro předchozí měření.Stavba toho přípravku je velice jednoduchá a nepotřebuje žádný komentář. Jen snad dodám že konektor je použit stejný jako u testeru a LED též .


 
Schéma přípravku    Deska plošných spojů    Osazovací plán desky
 

Nyní snad již vám bude tester slopuži k vaší plné spokojenosti


 
Hotový tester Hotový tester+kabely Vnitřek v činnosti
 
Rezistory: Kondenzátory: Polovodiče: Ostatní:
R1 - 1k5
R2 - 15k
R3 - 33k
R4 - 1k5
C1 - 22M/10V
C2 - 10n/1206
C3 - C7 - 100n/1206
C8 - 22M/10V
C10 - 100 - 470M/16V
IC1 - NE555
IC2 - 4520
IC3 - 4067
IC4 - 78L05
D1 - 1N4148, 1N4007,BAT46
LED1 - LED8, LED9 - LED 17 - červená 2mA/3mm
LED9 - zelená 2mA/3mm
LED19 - žlutá 2mA¨/3mm
lámací jumperová lišta jednoduchá i dvojitá
J1,J2 - MEBP 8-8S (označení GES) DPS
Code written & styling by StuntJ - všechna práva vyhrazena.
Gold Rush