Nostalgiæ,not a stone was left unturned

Schematic Editor

CONTROL PANEL ¦ Editor schémat - SCHEMATIC ¦ Editor schémat - TVORBA ¦ Editor desek plošných spojů - BOARD
 

Spustíme jej z CONTROL PANEL » FILE » NEW » SCHEMATIC
otevře se nám nasledující okno:
 
Schematic
 
Popis okna
 
Jako první máme nahoře roletové menu nebo-li PULLDOWN MENU obsahuje celkem 9 položek:
FILEEDITDRAWWIEWTOOLSLIBRARYOPTIONSWINDOWHELP
 
   FILE: (soubor)
NEW - vyčistí editor a otevře nový list
OPEN - otevře vytvořené schéma
OPEN RECENT - seznam již otevřených schémat, neboli zrychlený přístup
SAVE - uloží rozpracované schéma
SAVE AS - uloží rozpracované schéma jako ...
SAVE ALL - uloží všechny rozpracované okna
PRINT SETUP - nastavení tisku
 
Print Setup STYLE :
MIRROR - zapne/vypne zrcadlení schématu
ROTATE - otočení schématu o 90º
UPSIDE DOWN - tisk schámatu na horní straně papíru
BLACK - černobílé schéma
SOLID - tisk bez průsvitných cest
 
SCALE FACTOR - zvětšení, zmenšení schématu
PAGE LIMIT - maximální počet stránek


PRINT - Tisk podobné nastaevní jako PRINT SETUP akorát navíc volba SHEETS - tedy výběr stránek - ALL vše; FROM - od stránky do stranky; THIS - tato stránka
CAM PROCESSOR - procesor scriptů
SWITCH TO BOARD - přepne na editor desek (BOARD)
 
EXPORT - export do : SCRIPT - scriptu
DIRECTORY - složky
NETLIST - seznam spojů
PARTLIST - seznam součástek
PINLIST - seznam pinů
NETSCRIPT - script spojů
IMAGE - export do obrázku :
 
export image FILE - uložení obrazku do souboru
CLIPBOARD - uložení do schránky Windows
MONOCHROME - uložení černobíle
RESOLUTION - rozlišení v dpi ( doporučuji pro schéma editor 300dpi a DPS min 600dpi)
IMAGESIZE - velikost obrázku v px - závisí na rozlišení

SCRIPT - vytvoření scriptu (pro exportování schématu mezi různými verzemi programu)
RUN - spuštění ULP
CLOSE - zavře editor
EXIT - ukončí vše
 
   EDIT: (editace)
UNDO - provede krok zpět
REDO - provede krok vpřed
STOP COMMAND - zastaví provádění všech operací
ADD... - přidání součástky z knihovny LIBRARY
CHANGE... - změna vrstvy (LAYER), šířky (WIDTH), stylu (STYLE), hrany (CAP), velikost (SIZE), font, rozsah (RATIO), text, třídy (CLASS), pozdra (Packed), Technology
COPY - kopírování
DELETE - smazání
GATESWAP - "prohození" součástek, např. hradel ve stejném pouzdře
GROUP - vybrání určité skupiny součástek (vybýrací obdélník jak u windows)
INVOKE - vyvolání dalších vlastností součástky (např. nápajecí piny součástky)
MIRROR - zrcadlení dle osy Y
MITER - zaoblení či skosení hran
MOVE - přesun součástky, cesty ...
NAME - název součástky
PASTE - vložení kopírovaného objektu
PINSWAP - prohození pinů např u odporů
ROTATE - otáčení
SMASH - vyvolání uchycovacích bodů u názvů (NAME) a hodnot (VALUE) součástek
SPLIT - vyvolá vlastnosti kreslení čar
VALUE - hodnota součástky
NET CLASSES - nastavení tříd spojů (NETs) jejich názvu (NAME), šířky (WIDTH), bezpečné vzádlenosti (CLEARANCE), a vrtání (DRILL)
 
   DRAW: (kreslení)
ARC - kreslení čtvrt, polo a třičtvrtě kruhu
BUS - kreslení sběrnice
CIRCLE - kreslení kružnic
JUNCTION - přidání uzlu na spoj
LABEL - popis spoje
NET - kreslení spojů
POLYGON - kreslení nepravidelného tvaru
RECT - kreslení čtyřúhelníku
TEXT - přidání textu
WIRE - kreslení čar
 
   WIEW: (náhled, pohled)
GIRD - vlastnosti kreslící plochy - velikost mřížky, kroků :
 
GIRD- mřížka DISPLAY - zapne/vypne zobrazení mřížky či bodů
STYLE - volba mezi mřížkou či body

SIZE - velikost mřížky v MIC (1 mic=0,001mm), MM, MIL (1 mic= 0.0254mm), INCH)
MULTIPLE - poměr X strany ku Y
ALT - jemnost kroku kreslení
FINEST - nastaví nejjemnější kroky

DISPLAY/HIDE LAYERS - Zobrazí nastavení vrstev, jejich zobrazení, skrytí a jejich změny
MARK - nastavení vyměřovacího bodu ?
SHOW - ukázat součástku, celistvost cesty, vedení apod
INFO - informace o součástce, cestě, vedení, zběrnic atd ...
REDRAW - obnovení pracovní plochy
ZOOM TO FIT - nastaví obrazovku tak, aby bylo vše vidět
ZOOM IN - přiblížení
ZOOM OUT - oddálení
ZOOM SELECT - zoom v výběrem určité oblasti
 
   TOOLS: (nástroje)
ERC - kontrola chyb
DRC - kontrola konzistence schématu s deskou
ERROR - kontrola chyb mezi deskou a schematem
 
   LIBRARY: (knihovna)
USE - použití nové knihovny, jiné než je ve standartním adresáři
OPEN - otevření dané knihovny
UPDATE - znovunačtení dané knihovny
UPDATE ALL - znovunačte všechny knihovny

 
   OPTIONS: (nastavení)
ASSING - klávesové zkratky
SET - předvolby - popíšu zvlášť
USER INTERFACE - vlastní nastavení programu EAGLE a jeho uživatelského rozhraní viz. CONTROL PANEL
 
   WINDOW: (okno)
Zde se nám objevují další otevřená okna, položka CONTROL PANEL je vlastní program
 
   HELP: (napověda)
Nápověda programu, informace o programu a registrace programu


 
CONTROL PANEL ¦ Editor schémat - SCHEMATIC ¦ Editor schémat - TVORBA ¦ Editor desek plošných spojů - BOARD
Code written & styling by StuntJ - všechna práva vyhrazena.
Gold Rush