Nostalgiæ,not a stone was left unturned

EAGLE

Easily Applicable Graphical Layout Editor - nebo-li jednoduše aplikovatelý grafický návrhový editor. Jednodušeji řečeno je to návrhový editor pro návrh elektronických sýstému, tedy od schémat až po vlastní desky, včetně možnosti použití automatických routrovacích a kontrolních systémů. Umožňuje návrh ucelených projektů. Pro amatéry má velice dost funkcí i ve free verzi, jediným omezením jsou max 2-stranné desky a maximální rozměr desky 100 x 80 mm, v praxi to většinou postačí. Těžko si dovedo představit výrobu 16-ti vrstvé desky ... Jeho ovládání je velice jednoduché, stiskem jediného tlačítka lze vyvolat desku a naopak. To by bylo na úvod asi tak vše, pusťme se do práce.

Po jednoduché instalaci, spustíme program, objeví se nám základní okno programu, jaká si konzola, pomocí které se spouští další části programu :
 
CONTROL PANEL ¦ Editor schémat - SCHEMATIC¦ Editor schémat - TVORBA ¦ Editor desek plošných spojů - BOARD
 
main
 
Na horní liště je pět položek :
FILEVIEWOPTIONSWINDOWHELP
 
   FILE: (soubor)
NEW - zde si vybíráme co chceme vytvoři, - nový projekt (PROJECT), schéma (Schematic), desku (Board), knihovnu (Library), CAM, ULP script či text
OPEN - otevření projektu (PROJECT), schémata (Schematic), desky (Board), knihovny (Library), CAM, ULP script či text
OPEN RECENT PROJECTS - otevře projekty, které jsme již vtvořily
SAVE ALL - Uloží všechny otevřené podprocesy, ( schéma, desku, apod.)
CLOSE PROJECTS - Zavře všechny otevřené projekty
EXIT - Ukončí všechny podprocesy a zavře program
 
   VIEW: (prohlížení)
REFRESH - obnový všechny okna
SORT - by name - setřídí dle názvu či by type - podle typu
 
   OPTIONS: (nastavení)
DIRECTORIES - nastavení výchozích složek EAGLU
BACKUP - Nastavení automatického zálohování EAGLU
 
MAXIMUM BACKUP LEVEL - nastavení maximálního počtu záložních souborů
AUTO SAVE INTERVAL - ukládací čas v minutách
AUTOMATICALLY SAVE PROJECT FILE - povolí/zakáže automatické ukládání projektů


USER INTERFACE - vlastní nastavení programu EAGLE a jeho uživatelského rozhraní

User Interface    CONTROLS :(ovládání)
PULLDOWN MENU - povolí/zakáže roletové menu (edit, draw, wiew) u editorů
ACTION TOOLBAR - povolí/zakáže nástrojovou lištu ( ikonky otevření, uložení a jiné)
PARAMETER TOOLBAR - povolí/zakáže nástrojovou lištu parametrů
COMMAND BUTTONS - povolí/zakáže příkazové tlačítka
COMMAND TEXT - povolí/zakáže zobrazení příkazových textů
 
MISC:(ostatní)
ALWAYS VECTOR FONT - použije vždy vektorový font
LIMIT ZOMM FACTOR - omezí zvětšení ?
MOUSE WHEEL ZOOM - kroky zoomu při použití kolečka myši
 
LAYOUT, SCHEMATIC:(DPS, schéma)
BACKGROUND - výběr barvy pracovní plochy editorů
CURSOR - výběr pracovního kursoru (small - křížek, large - velý kříž přes celou obrazovku)
 
HELP: ( nápověda)
BUBBLE HELP - povolí/zakáže bublinkouvou nápovědu
USER GUIDANCE - povolí/zakáže uživatelské vedení ?

   WINDOW: (okno)
Zde se nám objevují další otevřená okna, položka CONTROL PANEL je vlastní program

   HELP: (napověda)
Nápověda programu, informace o programu a registrace programu


 

V levé časti okna programu, máme seznam knihovem, funkcí, scriptů, pravidel ULP, CAM a projetů. Můžeme je procházet, prohlížet - v pravém okně se nám zobrazuje náhled. Dále s nimi můžeme pracovat, po kliknutím pravým tlačítkem na danou položku.Vytvářet nové složky, editovat, kopírovat, mazat a přejmenovávat. Toto okno slouží jako správa Editorů a další programů.

Ač se může na první pohed zdát program dosti složitý, věřte že se bude v základní konzole pohybovat jen výjmečně, většinu práce bude na editorech. Zde si bude jen vytvářet nové projekty a otvírat ty staré. Po prvotním nastavení je již program připraven na používání a my se můžeme směle pustit do navrhování systému


 
CONTROL PANEL ¦ Editor schémat - SCHEMATIC¦ Editor schémat - TVORBA ¦ Editor desek plošných spojů - BOARD
Code written & styling by StuntJ - všechna práva vyhrazena.
Gold Rush