Nostalgiæ,not a stone was left unturned

BOARD Editor

CONTROL PANEL ¦ Editor schémat - SCHEMATIC ¦ Editor schémat - TVORBA ¦ Editor desek plošných spojů - BOARD

Spustíme jej z CONTROL PANEL » FILE » NEW » BOARD
otevře se nám nasledující okno:
 

 
Popis okna ( je podobný schematic editoru)
 
Jako první máme nahoře roletové menu nebo-li PULLDOWN MENU obsahuje celkem 9 položek:
FILEEDITDRAWWIEWTOOLSLIBRARYOPTIONSWINDOWHELP
 
   FILE: (soubor)
NEW - vyčistí editor a otevře nový list
OPEN - otevře vytvořené schéma
OPEN RECENT - seznam již otevřených schémat, neboli zrychlený přístup
SAVE - uloží rozpracované schéma
SAVE AS - uloží rozpracované schéma jako ...
SAVE ALL - uloží všechny rozpracované okna
PRINT SETUP - nastavení tisku viz editor schémat
CAM PROCESSOR - procesor scriptů
SWITCH TO SCHEMATICS - přepne na editor schémat
EXPORT - export - viz editor schemat
SCRIPT - vytvoření scriptu (pro exportování schématu mezi různými verzemi programu)
RUN - spuštění ULP
CLOSE - zavře editor
EXIT - ukončí vše
 
   EDIT: (editace)
UNDO - provede krok zpět
REDO - provede krok vpřed
STOP COMMAND - zastaví provádění všech operací
ADD... - přidání součástky z knihovny LIBRARY
CHANGE... -
změna vrstvy (LAYER), šířky (WIDTH), stylu (STYLE), hrany (CAP), velikost (SIZE), font, rozsah (RATIO), TEXT, DIAMETER - průměr bodu ( padu, nastavení jednodetk v WIEW»GIRD), průměr vrtané díry, SHAPE - tvar PADU (VIA) - Square -čtverec, Round- kruh, Octagon - osmiúhelník, VIA povolí pady na vrstvách 1-16, STOP - zakáže či povolí příkaz STOP v autorouteru, POUR - typ rozlévané mědi (stínění) SOLID - pevné či HATCH - mřížka, RANK - rozsah autorouteru, ISOLATE - nastavení isolačních mezer, SPACING - nastavedídistačních mezer, THERMALS - ?, ORPHAMS - ?, CLASS - třída spoje.

COPY - kopírování
DELETE - smazání
GATESWAP - "prohození" součástek, např. hradel ve stejném pouzdře
GROUP - vybrání určité skupiny součástek (vybýrací obdélník jak u windows)
MIRROR - zrcadlení dle osy Y
MITER - zaoblení či skosení hran
MOVE - přesun součástky, cesty ...
OPTIMIZE - optimalizace signálových spojů
PASTE - vložení kopírovaného objektu
PINSWAP - prohození pinů např u odporů
REPLACE - Výměna pouzdra za jiné
RIRUP - odroutování signálové cesty
ROTATE - otáčení
SMASH - vyvolání uchycovacích bodů u názvů (NAME) a hodnot (VALUE) součástek
SPLIT - vyvolá vlastnosti kreslení čar
VALUE - hodnota součástky
DESIGN RULES - nastavení pravidel automatického mnávrhu ( popíši v samostatné kapitole)
NET CLASSES - nastavení tříd spojů (NETs) jejich názvu (NAME), šířky (WIDTH), bezpečné vzádlenosti (CLEARANCE), a vrtání (DRILL)
 
   DRAW: (kreslení)
ARC - kreslení čtvrt, polo a třičtvrtě kruhu
CIRCLE - kreslení kružnic
HOLE - vrtací souosý kříž
POLYGON - kreslení různě tvarované rozlité mědi
RECT - kreslení čtyřúhelných ploch rozlité mědi
SIGNAL - kreslení "gumovýc" - RatsNest spojů mezi Pady
TEXT - přidání textu
VIA - kreslení pájecích bodů
WIRE - kreslení čar
 
   WIEW: (náhled, pohled)
GIRD - vlastnosti kreslící plochy - velikost mřížky, kroků , jednotek - viz schematic editor
MARK - nastavení vyměřovacího bodu ?
SHOW - ukázat součástku, celistvost cesty, vedení apod
INFO - informace o součástce, cestě, vedení, zběrnic atd ...
REDRAW - obnovení pracovní plochy
ZOOM TO FIT - nastaví obrazovku tak, aby bylo vše vidět
ZOOM IN - přiblížení
ZOOM OUT - oddálení
ZOOM SELECT - zoom v výběrem určité oblasti
 
   TOOLS: (nástroje)
ERC - kontrola chyb
DRC - kontrola konzistence schématu s deskou
ERROR - kontrola chyb mezi deskou a schematem
AUTO - spustí autorouter
RATSNEST - Obnoví a překlreslí "gumové" spoje
 
   LIBRARY: (knihovna)
USE - použití nové knihovny, jiné než je ve standartním adresáři
OPEN - otevření dané knihovny
UPDATE - znovunačtení dané knihovny
UPDATE ALL - znovunačte všechny knihovny

 
   OPTIONS: (nastavení)
ASSING - klávesové zkratky
SET - předvolby - popíšu zvlášť
USER INTERFACE - vlastní nastavení programu EAGLE a jeho uživatelského rozhraní viz. CONTROL PANEL
 
   WINDOW: (okno)
Zde se nám objevují další otevřená okna, položka CONTROL PANEL je vlastní program
 
   HELP: (napověda)
Nápověda programu, informace o programu a registrace programu


 
CONTROL PANEL ¦ Editor schémat - SCHEMATIC ¦ Editor schémat - TVORBA ¦ Editor desek plošných spojů - BOARD
Code written & styling by StuntJ - všechna práva vyhrazena.
Gold Rush