Nostalgiæ,not a stone was left unturned

Opakovač pro IR

Zapojení vzniklo po potřebu opakování ( prodloužení ) IR signálu z dálkového ovladače. Na první pohled je zapojení poněkud složité, ale ve své podstatě je velice jednoduché.
Propochopení funkce je vhodné pochopit princip IR přenosu u ovladačů. V principu je to jednoduché na 36,7kHz nosnou vlnu se namoduluje impulsně vlastní datová informace.

Nyní již k vlastnímu zapojení. Základem je infračervený příjmač IR1, který v ve svém vnitřním zapojení zahrnuje spoustu složitých zapojení. Příjmací diodu , různé filtry a vlastní demodulátor nostné vlny. Pokud chceme signál z toho příjmače znovu vysílat musíme jej znovu namodulovat a poté až vyslat. Signál z toho obvodu je v úrovních TTL či CMOS. Je nutné jej prvně z invertovat, to se provede pomocí T1 a R2 , nyní je signál připraven pro další použití. Vlastní generátor nosné vlny je použit notoricky známý generátor s NE555 (IC1). Nosná vlna se naladí pomocí trimru R5. Signál se moduluje spouštění obvodu přes vstup NReset. Na výstupu je tranzistor Q1 a v jeho kolektoru zapojené vysílací diody.

K vlastní stavbě, příjmací obvod je velice náchylný na jakékoli rušení v napájecí větvi, které jej může vyřadit z provozu. Proto je nutné blokovací kapacity umísti co nejblíže k IO. Oživení obvodu je velice jednoduché, blokovací vývod 4 připojíma na +5V, tím se vyřadí z provozu. Poté na výstup připojíme čítač a nastavíme kmitočet na 36,7kHz ( pro TV,VCR,DVD ovladače). Poté připojíme vývod zpět a vyzkoušíme funkci obvodu v reálném prostředí. Při pečlivé práci pracuje napoprvé. Jediné součástky na které je kladen vyšší nárok jsou C4 a trimr R5, hlavně na jejich časovou stálost.
Proud vysílací LED je nutné zvolit podle typu použitých LED. Já jsem použil LED pro impulsní provoz - jsou dimenzované pro impulsní provoz až 70mA, takže stačil rezistor o hodnotě 1R.
Dosah, jak říjmací, tak vysílací části je cca 5m. Proudový odbětr špičkově až 50mA/5V, napětí je nutné dobře stabilizovat. Jinak je zapojení otevřeno pro další úpravy a rozšíření


Schéma IR
Osazovák DPS
deska v PDF
Code written & styling by StuntJ - všechna práva vyhrazena.
Gold Rush